(Publicat a El Periódico 18/04/2013)

[Es][En] Fa un temps parlàvem dels ‘media‘ els nous media, els social media, els transmedia, els multimèdia- i avui encara en parlem, però ho fem menys. Hem incorporat les dades a la conversa, i parlem de dades obertes, dades transparents, microdades, visualització de dades, analítica de dades…

Tant els ‘media’ d’abans com les ‘dades‘ d’ara són termes que serveixen per explicar canvis contundents en els processos de comunicació. Les tecnologies digitals socials permeten, des de fa molt poc, que qualsevol peça d’informació -o dada- es pugui descriure en zeros i uns, pugui ser emmagatzemada, copiada i compartida de manera infinita, massiva, geolocalitzada i en temps real.

Es diu que des de l’inici de la civilització fins al 2003 la humanitat va generar 5 exabytes d’informació -dades- i que ara generem aquesta mateixa quantitat d’informació -dades- cada dos dies.

És cert que informació i coneixement no és el mateix, i que tenir més informació no ens fa ni més savis ni més intel·ligents, i també és cert que la majoria de nosaltres estem connectats a la xarxa, amb telèfons mòbils i altres dispositius, i quan treballem, estudiem, investiguem o ens esbargim generem multitud d’informació -dades-.

Gestió de les dades

Les empreses, les universitats, els investigadors, les administracions i, també, els mitjans de comunicació generen i recullen multitud de dades, tenen la capacitat d’emmagatzemar-les i en tenen el control, tenen l’opció de decidir si volen compartir-les amb la resta de la ciutadania o no, i com.

Segons com gestionem aquests canvis que afecten tots els àmbits de la nostra vida i tots els sectors -polític, econòmic, social, cultural, científic-, tindrem un model de societat o un altre, i és ara quan cal que en parlem i decidir com ho volem regular.

L’any passat vam crear el grup Catalunya Dades , una xarxa integrada per representants de les administracions catalanes que han començat a permetre l’accés públic a aquestes dades, d’empreses privades que les reutilitzen, representants del món acadèmic i de la recerca científica, del sector de les comunicacions i del conjunt de la societat civil.

Des d’aquest grup, aquest any ens hem volgut afegir a l’empenta de la Big Data Week , una plataforma que del 22 al 28 d’abril connectarà més a 25 ciutats de tot el món, amb esdeveniments relatius a les dades, les macrodades i les no tan macro, i que reunirà científics, tecnòlegs, visualitzadors, acadèmics, comunicadors i empreses… En definitiva, reunirà ciutadans perquè parlin entre ells i comparteixin visions.

Sessions destacades

Del programa de la Big Data Week a Barcelona destaquen la sessió de dilluns sobre dades obertes i sobre i la de dimecres sobre recerca, totes dues al Palau de la Virreina.

La resta de dies hi ha una atapeïda programació preparada per diverses empreses i experts, i la conferència oficial dijous a l’edifici MediaTIC.

L’esdeveniment estrella de la Big Data Week de Barcelona, que servirà per tancar aquest festival, és el Catalunya Dades Weekend, un cap de setmana de disseny de projectes centrat en l’usuari, on el ciutadà proposa una idea i els tècnics pensen com es pot resoldre des del Big Data.

Seguint la filosofia que proposem, l’esdeveniment serà de caràcter multidisciplinari i, per tant, hi caben tot tipus de perfils. Només hi ha un requisit indispensable: tenir ganes de treballar aplicant les paraules clau, que són
transparènciaparticipació col·laboració.

Advertisements